Record details

Title
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
Other titles
    Centennial Břevnov seen through hydrogeologist´s eyes
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    aquifers, aquicludes, groundwater supplying
Keyword
    Břevnov
    Hydrogeologa
    Jubilující
    Očima
Abstract (in czech)
   hydrogeologické poměry katastrálního území Břevnov
Abstract (in english)
   Centennial Břevnov seen through hydrogeologist´s eyes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014