Record details

Title
    Juditin most v Praze a
Other titles
    Judita Bridge and ferruginous sandstones "from Petřín hill" in Prague
Author
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Ramanesque judita Bridge in Prague, quader masonry, provenance of ferruginous sandstones
Keyword
    Juditin
    Most
    Praze
Abstract (in czech)
   Kvádrové zdivo románského Juditina mostu v Praze bylo postaveno hlavně z křídových železitých pískovců. Dle dosavadních představ tyto pískovce klouzaly během kvartéru z Petřína na Malou Stranu do blízkosti mostu.Litologický výzkum křídových sedimentů na Petříně tento názor neguje. Je diskutován možný původ (lokality) železitých pískovců.
Abstract (in english)
   Judita Bridge and ferruginous sandstones "from Petřín hill" in Prague
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014