Record details

Title
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
Author
    Aubrecht, R.
    Mišík, M.
    Siblík, Miloš
    Sýkora, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 26, -
Pages
    s. 255-266
Year
    1994
Keyword
    Babiná
    Belt
    Bohunice
    Brachiopods
    Czorsztyn
    Jurassic
    Klippe
    Klippen
    Near
    Pieniny
    Sedimentological
    Study
    Unit
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012