Record details

Title
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
Statement of responsibility
    Milan Mišík, Miloš Siblík, Milan Sýkora
Author
    Aubrecht, Roman
    Mišík, Milan
    Siblík, Miloš
    Sýkora, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 4
Pages
    p. 255-266
Year
    1994
Notes
    2 obr., 1 tab., 4 pl., 24 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Brachiopoda
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    jura
    křída-spodní
    popis taxonů
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Babiná
    Belt
    Bohunice
    Brachiopods
    Czorsztyn
    Jurassic
    Klippe
    Klippen
    Near
    Pieniny
    Sedimentological
    Study
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012