Record details

Title
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
Statement of responsibility
    Anna Ondrejičková
Author
    Ondrejičková, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 96
Pages
    s. 43-45
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 pl.,7 bibl. + 1
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    jura
    popis taxonů
    Radiolaria
    Slovenský kras
Geographical name
    Brusník
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bru-1
    Brusník
    Jurské
    Rádiolárie
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012