Record details

Title
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
Statement of responsibility
    Jaroslav Skácel
Other titles
    Crossing of the marginal fault of the Lugicum and the dislocation zone of Nýznerov between Vápenná and Javorník in Silesia (Czechoslovakia)
Author
    Skácel, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 28
Pages
    s. 31-45
Year
    1989
Notes
    3 obr., 2 s.bibl. + 1
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    dynamická analýza
    silesikum
    tektonika regionální
    západosudetská oblast
    zlom
Geographical name
    ČR-Morava
    Nýznerov
    Polsko
    Vápenná
Keyword
    Dislokačního
    Javorníkem
    Křížení
    Lugika
    Nýznerovského
    Okrajového
    Pásma
    Slezsku
    Vápennou
    Zlomu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012