Record details

Title
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
Statement of responsibility
    Přemysl Zelenka
Other titles
    Cretaceous sediments in the area of the map sheets 13-444 Hlinsko and 14-333 Svratka
Author
    Zelenka, Přemysl, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 56
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    deprese
    geologie regionální
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    mapa geologická
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    relikt
    sedimentace fluviolakustrinní
Geographical name
    Chlumětín (Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou)
    ČR-Čechy
    Hornosvratecká vrchovina
    Kameničky (Chrudim, Hlinsko)
    Svratka (Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou)
    Železné hory
Keyword
    13-44
    13-444
    14-33
    14-333
    Hlinsko
    Křídové
    Listů
    Polička
    Sedimenty
    Svratka
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012