Record details

Title
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Other titles
    Cretaceous sediments in the area of the map sheets 13-444 Hlinsko and 14-333 Svratka
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    1
Year
    2005
Thesaurus term
    geological mapping, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    13-444
    14-333
    Hlinsko
    Křídové
    Listů
    Sedimenty
    Svratka
    území
Abstract (in czech)
   Denudační relikty jílovitých písků a štěrků a písčité jíly se zuhelnatělými rostlinnými zbytky pokrývající svratecké krystalinikum v okolí Kameniček, Krejcaru, Chlumětína a Svratky na Českomoravské vysočině pravděpodobně náležejí peruckým vrstvám české křídové pánve.
Abstract (in english)
   Cretaceous sediments in the area of the map sheets 13-444 Hlinsko and 14-333 Svratka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014