Record details

Title
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Other titles
    Cretaceous sediments in the area of the map sheet 12-144 Lány
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    1
Year
    2006
Thesaurus term
    geological mapping, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    12-144
    Křídové
    Lány
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstract (in czech)
   Denudační relikty perucko-korycanského a bělohorského souvrství představují jz. okrajovou část české křídové pánve. Bazální cenomanské převážně písčité sedimenty řek, lagun a příbřežních plošin jsou překryty monotonním komplexem slínovců. Větší část sledu nadložních křídových sedimentů podlehla denudaci.
Abstract (in english)
   Cretaceous sediments in the area of the map sheet 12-144 Lány
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014