Record details

Title
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
Author
    Budil, P.
    Čech, S.
    Gilíková, H.
    Hanžl, P.
    Otava, J.
    Svobodová, Marcela
    Ziegler, V.
Conference
    Sjezd České geologické společnosti (3. : 19.09.2007-22.09.2007 : Volary, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    S. 25-25
Notes
    Překlad názvu: Cretaceous sediments of eastern part of the Mongolian Altay
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cretaceous
    geological mapping
    Mongolian Altay
Keyword
    Altaje
    části
    Křídové
    Mongolského
    Sedimenty
    Východní
Abstract (in czech)
   V letech 2004-2007 proběhlo geologické a geochemické mapování v oblasti Zamtyn Nuruu ve východní části Mongolského Altaje, v rámci projektu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Studovaná oblast leží na hranici dvou geologických celků, severní Jezerní zóny a jižní zóny Gobi Altaje. Mesozoická sedimentace zahrnuje svrchnojurské červené sedimenty a spodnokřídové kontinentální uloženiny. Stáří formace bylo určeno na základě fauny a flóry a odpovídá hauterivu až barremu, lokálně až aptu.
Abstract (in english)
   Geological and geochemical mapping realized during 2004-2007 in the Zamtyn Nuruu area in eastern Mongolian Altay in the framework of the Foreign developing cooperation of the Czech Republic. Studied area is situated between northern part-Lake district and southern part- Gobi Altay. Mesosoic deposits contain the upper Jurassic red sediments and Lower Cretaceous continental deposits. Faunal and floral remains correspond to the Hauterivian-Barremian, partly Aptian age.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012