Record details

Title
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
Other titles
    Cretaceous sediments in the České středohoří Mts. SW of Česká Lípa
Author
    Valečka, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    2
Year
    2008
Thesaurus term
    geological mapping, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    České
    Českém
    Jihozápadně
    Křídové
    Lípy
    Sedimenty
    Středohoří
Abstract (in czech)
   Litologie a stratigrafie byla zpřesněna geologickým mapováním. Rozsáhlé pískovcové těleso v teplickém souvrství představuje nejzajímavější fenomén ve studované oblasti.
Abstract (in english)
   Cretaceous sediments in the České středohoří Mts. SW of Česká Lípa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014