Record details

Title
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
Other titles
    Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia)
Author
    Valečka, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    2
Year
    2008
Thesaurus term
    geological mapping, Cretaceous sediments, NW Bohemia
Keyword
    Bíliny
    Čechách
    Křídové
    Okolí
    Sedimenty
    Severozápadních
Abstract (in czech)
   Je popsána a charakterizována sedimentární výplň české křídové pánve v okolí Bíliny
Abstract (in english)
   Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014