Record details

Title
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
Statement of responsibility
    Přemysl Zelenka
Other titles
    Cretaceous sediments in the Ingolstadt oil-conduit excavation between Řevničov and Velvary
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 183-184
Year
    1996
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    česká křídová pánev
    facie
    křída-svrchní
    litologie
    stratigrafie
    vltavoberounská oblast
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    12-12
    12-14
    12-21
    Ingolstadt
    Kralupy
    Křídové
    Louny
    Rakovník
    Ropovodu
    Řevničovem
    Sedimenty
    Velvary
    Vltavou
    Výkopu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012