Record details

Title
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
Other titles
    Cretaceous sediments in borehole V 800 Střeleč, their petrography, lithostratigraphy and chemostratigraphy
Author
    Čech, Stanislav
    Rejchrt, Miroslav
    Štaffen, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    6
Year
    2011
Thesaurus term
    Turonian, mudstone, petrography, lithostratigraphy, chemostratigraphy, Teplice Formation
Keyword
    800
    Chemostratigrafie
    Křídové
    Litostratigrafie
    Petrografie
    Sedimenty
    Střeleč
    Vrtu
Abstract (in czech)
   ve vrtu V 800 Střeleč je popsána litologie, petrografie a chemostratigrafie aleuropelitů teplického souvrství (turon-coniac). Při hranici teplického a jizerského souvrství byly zjištěny tři glaukonitické vrstvy. Z hlediska geologického mapování se doporučuje položit hranici na spodní glaukobitickou vrstvu
Abstract (in english)
   Cretaceous sediments in borehole V 800 Střeleč, their petrography, lithostratigraphy and chemostratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014