Record details

Title
    Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Conference
    Křehký lom 2007 (31.10.2007-01.11.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
Pages
    S. 263-274
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Brittle behaviour of composites with basalt fibres after exposition in hot air
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibres
    brittle fracture
    fibrous composite
Keyword
    Chování
    čedičovými
    Expozici
    Horkém
    Kompozitů
    Křehké
    Po
    Vlákny
    Vzduchu
Abstract (in czech)
   Kompozity s matricí z částečně pyrolyzované polysiloxanové pryskyřice vyztužené čedičovými vlákny se stávají křehkými po expozici ve vzduchu při 650-750°C. Možnou příčinou je strukturní transformace vláken spojená s tvorbou krystalických fází při těchto teplotách.
Abstract (in english)
   Composites with matrix from partially pyrolysed polysiloxane resin and continuous basalt fibres become brittle after exposition to air at 650-750°C. One of possible reasons is a structural transformation of the fibres connected with formation at these temperatures of crystalline phases.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012