Record details

Title
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
Author
    Bosák, Pavel
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 15-20
Notes
    Překlad názvu: Quartz-goethite accummulations in karst fill of the Bohemian Massif with special respect to the Koněprusy region
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Goethite
    Karst
    Weathering
Keyword
    Akumulace
    Českého
    Koněpruskou
    Krasových
    Krasu
    Křemen-goethitové
    Oblast
    Výplních
    Zřetelem
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   V článku jsou popsány hlavní fáze zvětrávání středočeské oblasti a jejich vztah k silifikaci a feritizaci.
Abstract (in english)
   The Mesozoic-Paleogene weathering phase is represented by rare silicified woods, fragments of ferricretes with anatase cements and silcretes of the Labe type. The parallel occurrences of silcretes and ferricretes indicate the result of the uniform phase of weathering.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012