Record details

Title
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
Statement of responsibility
    Jiří Zimák a Pavel Novotný
Other titles
    Quartz-tourmaline vein with apatite-(CaF) from Babice near Šternberk
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 65-67
Year
    2008
Notes
    2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    data elektronové mikroanalýzy
    fluorapatit
    křemen
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rudy Fe
    sběratelství
    složení chemické
    turmalín
Geographical name
    Babice (Olomouc, Šternberk
    Hornobenešovský rudný revír (Česko)
    Morava severní (Česko)
Keyword
    Apatitem-(CaF
    Babic
    Křemen-turmalínová
    Šternberka
    žíla
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012