Record details

Title
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
Statement of responsibility
    David Buriánek
Other titles
    Quartz veins from the Stará Ves quarry near Bílovec
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    s. 18-19
Year
    2000
Notes
    1 obr., 1 fot., 3 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    droba
    karbon
    křemen
    lokalita mineralogická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Stará Ves (Nový Jičín)
Keyword
    Bílovce
    Křemenné
    Lomu
    Staré
    Vsi
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012