Record details

Title
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
Statement of responsibility
    Jiří Otava
Other titles
    Quartzy arcose sandstones between Únanov and Tvořihráz: Devonian clastics or a relic of Tertiary duricrust?
Author
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 37-38
Year
    1997
Notes
    2 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    Český masiv
    devon
    diskuse
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    ochrana přírody
    pískovce
    selkrusta
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Tasovice (Znojmo)
    Tvořihráz (Znojmo)
    Únanov (Znojmo)
Keyword
    34-11
    Arkózové
    Devonská
    Durikrusty
    Klastika
    Křemenné
    Pískovce
    Relikty
    Terciérní
    Tvořihrází
    Únanovem
    Znojmo
Abstract (in english)
   The analysis of translucent heavy fraction of aquartzy sandstone, formerly considered as Devonian clastic sediments of the "Old Red facies" resulted in the reinterpretation of the geological setting. The staurolitic assemblage proved that the boulders of quartzy sandstones are most probably a relic of crustified Tertiary clastic sediments. The conclusion corresponds with the general geological and paleoclimatic setting of the area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012