Record details

Title
    Křišťály z žulovského masívu
Statement of responsibility
    Zdeněk Losos
Other titles
    Rock crystal from Žulová pluton
Author
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1
Pages
    s. 22-24
Year
    1997
Notes
    2 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    granit
    granitoidy silesika
    kámen ozdobný
    křemen
    lokalita mineralogická
    morfologie krystalu
    pegmatit
    těžba
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Stará Červená Voda (Jeseník)
    Velká Kraš (Jeseník, Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    Křišťály
    Masívu
    žulovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012