Record details

Title
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
Statement of responsibility
    František Marek
Other titles
    Sixtieth birthday of Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc
Author
    Marek, František
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 3-11
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    biografie
    geofyzikální průzkum
    procesy geodynamické
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    DrSc
    Gruntoráda
    Ing
    Jana
    Prof
    šedesátinám
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012