Record details

Title
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
Statement of responsibility
    Václav Pavlíček
Author
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 49
Pages
    s. 105-106
Year
    2009
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    50(091)
    55
Conspectus category
    55
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    pedologie
    petrologie
    školství
Geographical name
    Česko
Keyword
    Bicana
    CSc
    Ing
    Jaroslava
    Jubileu
    Profesora
    životnímu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012