Record details

Title
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
Statement of responsibility
    Ivan Farský
Other titles
    A comment on Anthropogenic Impacts at the Upper Flow of the River Lužická Nisa
Author
    Farský, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 1
Pages
    s. 26-32
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.,1 diagr.,12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Subject group
    ekologie
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    povrchové recipienty
    pozorování režimní
    půdy
    říční stok
    životní prostředí
Geographical name
    Čechy severní
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Antropogenním
    Horního
    Lužické
    Nisy
    Povodí
    Toku
    Vlivům
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012