Record details

Title
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, Martin Vavro
Other titles
    A contribution to the character and genesis of tectonic contact zone between the Lugicum and the Silesicum (Moravosilesian Region of the Bohemian massif)
Author
    Grygar, Radomír
    Vavro, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 134-139
Year
    1996
Notes
    3 obr., 23 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    geologie strukturní
    kinematika
    kolize desek
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    proces polyfázový
    příkrov
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Charakteru
    Genezi
    Lugika
    Silezika
    Styku
    Tektonického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012