Record details

Title
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
Statement of responsibility
    Antonín Ivan
Other titles
    Nature of neotectonic movements and relief development in area of the Hrubý Jeseník Mts. and eastern part of the Orlické hory Mts
Author
    Ivan, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3
Pages
    s. 277-281
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Subject group
    hypotéza
    impaktit
    kvartér
    mesozoikum
    morfostruktura
    orlicko-kladské krystalinikum
    reliéf
    silesikum
    terciér
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
    Kraj Severomoravský
    Kraj Východočeský
Keyword
    Charakteru
    části
    Hor
    Hrubého
    Jeseníku
    Neotektonických
    Oblasti
    Orlických
    Pohybů
    Reliéfu
    Východní
    Vývoji
Abstract (in czech)
   Reliéf východosudetských pohoří nelze vysvětlit na základě překonané koncepce paleogenního zarovnaného povrchu typu peneplénu. Subaerický vývoj od regrese křídového moře trval 80 miliónů let a byl velmi složitý jak v důsledku četných klimatických změn, tak měnících se tektonických režimů. Výklad geneze reliéfu je proto třeba opírat o moderní koncepce klimatické i strukturní geomorfologie. Z regionálního hlediska je nutné brát v úvahu práce našich i polských geologů a geomorfologů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012