Record details

Title
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
Statement of responsibility
    Petr Šnapka, Jaroslav Dvořáček
Author
    Dvořáček, Jaroslav
    Šnapka, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 9
Pages
    s. 394-400
Year
    1989
Notes
    5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí
Classfication no.
    622.33
Subject category
    ekonomika a technika vyhledávání, průzkumu a těžby nerostných surovin
    ložiska a výskyty černého uhlí
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
    využití vod
Geographical name
    ČSSR
Keyword
    Efektivnosti
    Ekonomické
    Exploatace
    Horizonty
    Vázaných
    Zásob
    Zvodněnými
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012