Record details

Title
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
Statement of responsibility
    Jiří Majer
Other titles
    Economic-technological changes in the Czech ore mining 1918-1939. Studies on history of mining
Author
    Majer, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 34-36
Year
    1994
Notes
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    ekonomika těžby
    průmysl těžební
    rudy
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    1918-1939
    českém
    Ekonomicko-technickým
    Hornictví
    Rudném
    Změnám
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012