Record details

Title
    K interpretaci narmální a inverzní magnetické stavby v žilách: příklady z oháreckého riftu, Český masiv
Other titles
    On the interpretation of normal and inverse magnetic fabric in dikes: Examples from the Eger Graben, NW Bohemian Massif