Record details

Title
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
Statement of responsibility
    Karel Kašpar, Jiří Grygárek
Author
    Grygárek, Jiří, 1934-
    Kašpar, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 72-74
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Rudy.
Subject group
    báňská historie
    báňské zákonodárství
    bilance zásob
    biologické metody
    ceny
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika těžby
    impregnační ložiska
    ložisko impregnační
    náklady těžební
    rudy barevných kovů
    zásoby
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Horní Město
Keyword
    Horním
    Konzervovaném
    Ložisku
    Malém
    Městě
    Možnosti
    Obnovení
    Pb-Zn
    Rýmařova
    Těžby
Abstract (in czech)
   Z přehledu postupu průzkumných a těžebních prací od roku 1954 do ukončení v roce 1970 a následujících jednání o možnosti obnovy těžby vyplývá chybnost ekonomického rozhodování v této dlouhodobé národohospodářské otázce. Rozbor ekonomických ukazatelů v uplynulých 20 letech ukazuje na nesprávnost rozhodnutí o uzavření dolu v r.1970. Studie z 80.let ukazují, že vliv technického pokroku při obnově těžby ložisek v konzervaci není schopen vyrovnat růst investiční náročnosti.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012