Record details

Title
    K některým problémům krasové hydrogeologie
Statement of responsibility
    Vladimír Panoš
Other titles
    K nekotorym voprosam karstovoj gidrogeologii
    To some problems of the karst hydrogeology
Author
    Panoš, Vladimír, 1922-2002
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
Vol./nr.
    Č. 23
Pages
    s. 51-66
Year
    1984
Notes
    Anglické, ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    551
Keyword
    Hydrogeologie
    Krasové
    Některým
    Problémům
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 10. 2012
Import date
    20. 3. 2014