Record details

Title
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, 7/8
Pages
    s. 251-252
Year
    1993
Keyword
    Anisem
    Hranice
    Ladinem
    Novým
    Poznatkům
    Stratigrafii
    Triasové
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012