Record details

Title
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Other titles
    New information on Triassic stratigraphy: Anisian and Ladinian boundary
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 7-8
Pages
    s. 251-252
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    konference
    mezinárodní spolupráce
    stratigrafie
    trias
Subject category
    sympozium
Keyword
    Anisem
    Hranice
    Ladinem
    Novým
    Poznatkům
    Stratigrafii
    Triasové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012