Record details

Title
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
Statement of responsibility
    Vladimír Panoš
Other titles
    K probléme vzaimodejstvij meždu strukturoj i karstovenijem
    To question of interrelations between structure and karst
Author
    Panoš, Vladimír, 1922-2002
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica-geologica
Vol./nr.
    Roč. 92, č. 27
Pages
    s. 29-40
Year
    1988
Notes
    1 tab.
    Anglické, ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol. (Sbor. Prací Univ. Palackého (Olomouc), Geogr. Geol.)
Classfication no.
    556
Subject category
    hydrogeologie a hydraulické vlastnosti hornin
    kras povrchový a podpovrchový
    zvětrávací procesy
Keyword
    Interakcí
    Krasem
    Otázce
    Strukturou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012