Record details

Title
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
External object
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rPanek.pdf
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 114-118
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    brázda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hrásť
    kenozoikum
    kvartér Západních Karpat
    metoda odporová
    morfostruktura
    neotektonika
    pediment
    pleistocén
    pohoří
    pohyb vertikální
    reliéf
    říční síť
    tektonika zlomová
    terasa říční
    vyklenutí
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko jižní
    Západní Beskydy
Keyword
    Beskyd
    části
    Kvartérní
    Otázce
    Tektoniky
    Východní
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012