Record details

Title
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová
Other titles
    The age of volcano-sedimentary sequence in west Bohemian Upper Proterozoic from the viewpoint of micropaleobotanics
Author
    Pacltová, Blanka
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 55
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    bitumeny
    břidlice černá
    mikrofosílie
    plankton
    prostředí anoxické
    prostředí mělkovodní
    proterozoikum
    vápenec
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Hlediska
    Mikropaleobotaniky
    Neoproterozoika
    Otázce
    Sekvence
    Stáří
    Vulkano-sedimentární
    Západočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012