Record details

Title
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb
Other titles
    To the question of wurtzite occurrence in polymetallic ores of the Březové Hory ore district (Příbram, central Bohemia)
Author
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 166-170
Year
    2004
Notes
    3 diagr., 1 fot., 3 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    historie geologie
    hydrotermální podmínky
    mřížkové parametry
    muzeum
    polytypie
    rekrystalizace
    revize
    rudy barevných kovů
    sbírka
    sfalerit
    wurtzit
    zdroje zrudnění
Geographical name
    Bohutín (Příbram, Příbram)
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Březohorského
    Čechy
    Otázce
    Polymetalických
    Příbram
    Revíru
    Rudách
    Rudního
    Střední
    Výskytu
    Wurtzitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012