Record details

Title
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
Statement of responsibility
    Josef Kavka
Other titles
    Al la petrologio de unu nordbohemia fonolito
Author
    Kavka, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 91-106
Year
    1983
Notes
    8 TAB., 3 S.BIBL.
    Španělské resumé
Subject group
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    fonolit
    horniny vulkanické
    jíl
    jíl žáruvzdorný
    jíly
    severočeská pánev
    vzorkování
Geographical name
    Braňany-Červený vrch
    ČR-Čechy
Keyword
    Braňan
    Červeném
    Petrologii
    Sz
    Vrchu
    Znělce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012