Record details

Title
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
Statement of responsibility
    Josef Buchtele, Marie Buchtelová
Other titles
    Review of long-term series of flood flows regimes at the Vltava River reservoirs basin
Author
    Buchtele, Josef, 1936-
    Buchtelová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 11
Pages
    s. 378-380
Year
    2006
Notes
    1 fot., 3 diagr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    analýza časových řad
    nádrž vodní
    odlesňování
    odtok
    povodeň
    retence
    sezónní změny
    sníh
    srážky dešťové
Subject category
    1890-2005
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko)
    Vltava-povodí (Česko)
Keyword
    Dlouhodobých
    Kaskády
    Povodí
    Povodňového
    Poznatkům
    Režimu
    řad
    Sledování
    Vltavské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012