Record details

Title
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Other titles
    To the problem of molecular water, OH- and H3O+ ions in the structure of uranyl silicates of the uranophane group
Author
    Čejka, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Pages
    s. 82-84
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    krystalochemie
    silikáty
    U (uran - 92)
Subject category
    minerály uranu
Keyword
    H3O+
    Iontů
    Křemičitanů
    Molekulární
    OH-
    Problému
    Resp
    Skupiny
    Struktuře
    Uranofanu
    Uranylu
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012