Record details

Title
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
Statement of responsibility
    Jaroslav Novotný
Author
    Novotný, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 7
Pages
    s. 26-29
Year
    2000
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    bibliografie
    databanka
    geologická služba
    instituce
    knihovnictví
    mezinárodní spolupráce
    systém informační
    vědy o Zemi
    získávání dat
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Bází
    Geobase
    Geologických
    Georef
    Knihoven
    Konsorcia
    Mezinárodních
    Projektu
    Specializovaných
    Společného
    Systému
    Využívání
Abstract (in english)
   The Consortium of specialized institucional libraries distributes bibliographic informations in a sientific way. The objective of this activity is to meet specific bibliographic requirements which support the quality of research in the Czech Geological Survey, Geological Institute of Academy of Sciences, Faculty of Science of Charles University and Geophysical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic. In the sphere of the bibliographic and informational activities the abovementioned libraries become part of the system of geoscientific informations. this project is also important from the Economic point of view. Bibliographic services of the Consortium of specialized libraries consists of the effective utilization of sources of informations from the international geoscientific databases.
   These sources of information represent one of basic toolsin the communication and form the integral part of the research and development basis of the abovementioned geoscientific institutions
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012