Record details

Title
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
Statement of responsibility
    Ivan Gnojek
Other titles
    Areal extent of the basement magnetic source in SE Slovakia
Author
    Gnojek, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 191-192
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    interpretace dat
    letecká měření
    magnetometrie
    měření letecké
    neovulkanity východního Slovenska
    ultrabazika
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Trebišov
    Východoslovenská nížina
Keyword
    Magmatického
    Neogénu
    Podloží
    Rozšíření
    Slovensku
    Východním
    Zdroje
Abstract (in czech)
   Rozsáhlá magnetická anomálie zjištěna v převážné části plochy Východoslovenské nížiny je interpetována jako účinek podložního bazického nebo ultrabazického tělesa, ležícího v hloubce 6 - 7 km mezi Slánskými vrchy a východní státní hranicí. Vyhodnocení novějších leteckých magnetometrických dat potvrdilo pokračování tohoto tělesa dále na JZ pod neovulkanity Slánských vrchů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012