Record details

Title
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
Statement of responsibility
    Jaroslav Skácel
Other titles
    Distribution of metalogenetic epochs and genetic types of ore deposits on Morocco
Author
    Skácel, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 6
Pages
    s. 176-180
Year
    1991
Notes
    1 obr., 6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ložisko sedimentární
    ložisko stratiformní
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    ložisko žilné
    metalogeneze
Geographical name
    Maroko
Keyword
    Epoch
    Genetických
    Maroku
    Metalogenetických
    Rozšíření
    Typů
    Zrudnění
Abstract (in czech)
   Nejstarší produktivní oblastí v Maroku je střední prekambrium. Na vulkanosedimentární mineralizaci jsou vázána ložiska Cu, na ofiolity Ni, Co, Ag a na černé břidlice Ag. Vulkanosedimentární polymetaly u Marrakesh a epigenetická ložiska palezoická "Meseta typ", ložiska Sn, W, Mo, Sb, As, Cu, Pb, Zn jsou přičítána variské metalogenezi. Sedimentární Pb-Zn ložiska leží v transgresivním mezozoiku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012