Record details

Title
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
Statement of responsibility
    Jozef Michalík, Daniela Reháková, Eva Halásová
Author
    Halásová, Eva
    Michalík, Jozef
    Reháková, Daniela, 1955-
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
Pages
    s. 183-204
Notes
    4 obr.,7 pl.,13 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    biostratigrafie
    jura
    křída-spodní
    litologie
    mikrofosílie
    stratigrafie
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
    Vysocká jednotka-Hlboč
Keyword
    Doline
    Hlboč
    Hraničných
    Jednotka
    Jursko-kriedových
    Karpaty
    Krížňanského
    Malé
    Príkrovu
    Stratigrafii
    Súvrství
    Vysocká
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012