Record details

Title
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
Statement of responsibility
    Bohumil Moravec, Tomáš Řídkošil
Author
    Moravec, Bohumil
    Řídkošil, Tomáš, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 5
Pages
    s. 442-449
Year
    2008
Notes
    2 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    diamant
    geneze
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    ložisko granátů
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    pyrop
    sběratelství
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Vestřev (Trutnov, Trutnov)
Keyword
    Diamantů
    Ložisku
    Podkrkonoší
    Vestřev
    Výskytu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012