Record details

Title
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
Statement of responsibility
    Juraj Janočko
Other titles
    Alluvial fans of the Delňa and Šebastovka brooks in the northern part of the Košická kotlina basin (Eastern Slovakia)
Author
    Janočko, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 1
Pages
    s. 61-66
Year
    1991
Notes
    4 obr., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    košická kotlina
    kužel náplavový
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviální
    tvary geomorfologické
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    časti
    Delne
    Košickej
    Kotliny
    Kužeĺov
    Náplavových
    Severnej
    Šebastovky
    Vývoju
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012