Record details

Title
    K využitelnosti rud ranského masívu
Statement of responsibility
    Jiří Procházka
Other titles
    On utilization Cu-Ni-Co ores from the Ransko Massif (East Bohemia)
Author
    Procházka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 35-50
Year
    1990
Notes
    14 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    rudy Co
    rudy Cu
    rudy Ni
    úprava surovin
    železnohorské krystalinikum
Subject category
    flotace
    loužení
    ranský masív
Geographical name
    ČR-Čechy
    Staré Ransko
Keyword
    Masívu
    Ranského
    Rud
    Využitelnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012