Record details

Title
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
Statement of responsibility
    Ľubica Vilinovičová
Author
    Vilinovičová, Ľubica
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Notes
    7 obr., 6 foto, 1 tab. foto, 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    experimentální mineralogie
    hlubinné horniny s křemenem
    horninotvorné minerály
    jaderná pohoří
    tektosilikáty
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Granitoid
    K-feldspars
    Rocks
    Strážovské
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012