Record details

Title
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
Statement of responsibility
    Rudolf Prokop
Other titles
    Kaspar Sternberk and exploration of the Czech Lower Paleozoic
Author
    Prokop, Rudolf
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 158, č. 1-4
Pages
    s. 24-27
Year
    1989
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    biografie
    historie geologie
    paleozoikum
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    českého
    Kašpar
    Paleozoika
    Staršího
    Šternberk
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012