Record details

Title
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
Statement of responsibility
    Jana Ďurišová, Ladislav Strnad
Other titles
    Kašperké Hory: fluid inclusion study in quartz veins
Author
    Ďurišová, Jana, 1936-
    Strnad, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 22
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    deformace
    inkluze fluidní
    křemen
    plynokapalné inkluze
    retrográdní metamorfóza
    rudy Au
    rula
    šumavské moldanubikum
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kašperské Hory
Keyword
    22-33
    Fluidních
    Hory
    Inkluzí
    Kašperské
    Křemenných
    Studium
    žilách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012