Record details

Title
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
Author
    Litochleb, J.
    Malec, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 1-13
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: The Kašperské Hory gold (the Šumava Mts., Czech Republik)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    history of mining
    macroscopis gold
    mineralogy
Keyword
    Česká
    Kašperskohorské
    Republika
    Šumava
    Zlato
Abstract (in czech)
   Výskyt mineralizace s makroskopickým zlatem na výchozech rudních zón byl impulsem k těžbě zlata v Kašperských horách v ranném středověku.
Abstract (in english)
   The occurrences of this type mineralization with macroscopic gold at outcrops of the ore zones at the Kašperské Hory ore district apparently initiated intense mining activities in the period of Middle Ages.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012